Служба Замовника

 

Участь нашої компанії у реалізації Вашого проекту будівництва, забезпечить економію коштів та якість виконання робіт, при досягненні бажаного результату.
    Для більш наочної картини розділимо комплексне управління проектами поетапно:
Передпроектний етап:

 • збір вихідної інформації, включаючи в себе всю дозвільну документацію по об'єкту.
 • вибір проектної організації на конкурсній основі з наданням Замовнику результатів про всіх учасників тендеру.
 • попереднє визначення вартості проекту з відповідними роз'ясненнями.
 • розробка графіка по реалізації даного проекту, в якому будуть відзначені необхідні роботи і терміни їх виконання.
 • оформлення технічних умов на приєднання об'єкта до зовнішніх інженерних мереж та споруд.

Етап проектування:

 • узгодження проектної документації для будівництва.
 • контроль і координація проектних робіт (складання проектною організацією всіх необхідних креслень, ескізів, специфікацій, пояснювальних записок та ін. необхідної проектної та  будь-якої іншої документації).
 • оптимізація проектних та конструктивних рішень, для зменшення витрат на будівництво, при цьому не змінюючи технічні характеристики даного проекту.
 • вибір підрядних організацій на конкурсній основі з наданням Замовнику результатів про всіх учасників тендеру.

Будівельний етап:

 • технічний нагляд за виконанням будівельних робіт підрядними організаціями

Підписка необхідних документів в ДАБК на отримання «Дозволу на початок будівельних робіт». Прийом всіх видів робіт виконуються на об'єкті з дотриманням якості та будівельних технологій.
 

 • контроль фінансових витрат

Складання бюджету і графіка фінансування. Бюджет включає в себе вартість виконання робіт, будівельних матеріалів та обладнання. Графік відображає етапи фінансування відповідно до календарного графіку. Надання звітів Замовнику.

 • контроль закупівель та фінансування виконуваних робіт

Проведення тендерів серед фірм-постачальників матеріалів та обладнання. Укладання договорів з переможцями тендерів на найбільш вигідних для Замовника умовах. Впровадження щоденного контролю із закупівель підрядників.

 • введення об'єктів будівництва в експлуатацію з подальшою участю у відповідній приймальній комісії

Судячи з практики роботи нашої компанії, необґрунтоване завищення цін на вартість будівництва, на порядок перевищують реальні ціни на відповідні роботи. При цьому різниця може складати десятки, а то й сотні тисяч гривень. Сюди відносяться і завищення обсягів робіт, вартості робіт, вартості матеріалів і обладнання, розцінки робіт,  що застосовуються та ін.